Практикум з НКЦПФР «Розкриття товариством звітності в електронному форматі XBRL, переваги та перспективи використання такої звітності»