Сертифікований професійний внутрішній аудитор/Certified Professional Internal Auditor Dip CPIA (ICFM, Великобританія)

Детальна програма

Анотація:
Програма курсу «Сертифікований професійний внутрішній аудитор» спрямована на освоєння теоретичних основ створення і функціонування систем внутрішнього контролю і служб внутрішнього аудиту економічних суб’єктів, на вивчення її методичної бази; методик проведення перевірок активів, зобов’язань і бізнес-процесів економічних суб’єктів, виявлення резервів методами системи «Директ – костинг». Методика аналізу «витрати-обсяг-прибуток. Внутрішній аудит – це незалежна діяльність в організації (на підприємстві) з перевірки й оцінки її роботи в її ж інтересах.

Цільова аудиторія:
Власники підприємств, фінансові директори та аналітики, економісти, головні бухгалтери, фахівці контрольно-ревізійної служби, керівники і фахівці служб внутрішнього аудиту та контролю, ризик – менеджери, зовнішні аудитори.

Цілі курсу:
Сертифікований професійний внутрішній аудитор допомагає організації досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки і підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю та корпоративного управління;
– підвищення ефективності та результативності діяльності (аудит бізнес-процесів організації або операційний аудит);
– Зовнішнє регулювання внутрішнього аудиту;
– Формування, регулювання і управління службою внутрішнього аудиту;
– Управління ризиками СВА. Особливості управління та функціонування СВА в корпораціях;
– Застосування системи «Директ – костинг» в практиці внутрішнього аудиту;
– забезпечення достовірності всіх видів звітності: бухгалтерської, фінансової (МСФЗ), управлінської, податкової – фінансовий аудит;
– зачіпає широкий спектр різних аспектів діяльності організації. Проблеми у формуванні інформаційної бази проведених розрахунків. Приклади типових завдань, що вирішуються внутрішніми аудиторами методом «витрати-обсяг-прибуток».

Заняття і навчання: проводять аудитори-практики та професійні консультанти, які проходять щорічне стажування та акредитацію в Великобританії, мають Диплом: ICFM, СРА, ICM, CIMA, АССА DipIFR (Rus), CAP / CIPA та ін. Всі тьютери / викладачі є практиками в області застосування МСФЗ, постановки обліку, систем управління, аудиту та внутрішнього аудиту, консалтингу, входять до складу експертів в Східній Європі і Європі.

Забезпечення та роздаткові матеріали: Індивідуальні VIP – групи. Навчання проводиться російською / українською мовою. Докладний роздатковий матеріал по всьому курсу / модулю: посібник, збірник презентаційних слайдів, кейси: завдання/ рішення, типові іспити, додаткова література для поглибленого вивчення; «Портфель для учасника»; канцтовари; кава – брейки, обіди. Комплект бухгалтерських документів. Реєстрація та участь в іспиті.

Тривалість курсу: 5 днів з 10 00 до 17 00 (групи вихідного дня)

Іспит: проходить в аудиторіях / closed -book, за участю спостерігачів і представників ICFM. Час проведення іспиту 2 години. Форма складання кваліфікаційного іспиту кожного модуля складається: письмове рішення 50 тестів (максимальна кількість набраних балів 100) . Прохідний бал – 64.

Міжнародний диплом Dip ICFM United Kingdom: По закінченню курсу та успішного виконання іспиту, видається Диплом Dip ICFM, Великобританія.

Реєстрація та заявки: 044 251 18 07, 461 94 62 067 657 20 73

email office@bcp.com.ua office@icfm.org.ua

Ваші персональні менеджери: Наталія Яблонська

Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
free online course
download lava firmware
Premium WordPress Themes Download
free online course