Сертифікований професійний внутрішній аудитор/Certified Professional Internal Auditor Dip CPIA (ICFM, Великобританія)

Детальна програма

Анотація:
Програма курсу «Сертифікований професійний внутрішній аудитор» спрямована на освоєння теоретичних основ створення і функціонування систем внутрішнього контролю і служб внутрішнього аудиту економічних суб’єктів, на вивчення її методичної бази; методик проведення перевірок активів, зобов’язань і бізнес-процесів економічних суб’єктів, виявлення резервів методами системи «Директ – костинг». Методика аналізу «витрати-обсяг-прибуток. Внутрішній аудит – це незалежна діяльність в організації (на підприємстві) з перевірки й оцінки її роботи в її ж інтересах.

Цільова аудиторія:
Власники підприємств, фінансові директори та аналітики, економісти, головні бухгалтери, фахівці контрольно-ревізійної служби, керівники і фахівці служб внутрішнього аудиту та контролю, ризик – менеджери, зовнішні аудитори.

Цілі курсу:
Сертифікований професійний внутрішній аудитор допомагає організації досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки і підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю та корпоративного управління;
– підвищення ефективності та результативності діяльності (аудит бізнес-процесів організації або операційний аудит);
– Зовнішнє регулювання внутрішнього аудиту;
– Формування, регулювання і управління службою внутрішнього аудиту;
– Управління ризиками СВА. Особливості управління та функціонування СВА в корпораціях;
– Застосування системи «Директ – костинг» в практиці внутрішнього аудиту;
– забезпечення достовірності всіх видів звітності: бухгалтерської, фінансової (МСФЗ), управлінської, податкової – фінансовий аудит;
– зачіпає широкий спектр різних аспектів діяльності організації. Проблеми у формуванні інформаційної бази проведених розрахунків. Приклади типових завдань, що вирішуються внутрішніми аудиторами методом «витрати-обсяг-прибуток».

Заняття і навчання: проводять аудитори-практики та професійні консультанти, які проходять щорічне стажування та акредитацію в Великобританії, мають Диплом: ICFM, СРА, ICM, CIMA, АССА DipIFR (Rus), CAP / CIPA та ін. Всі тьютери / викладачі є практиками в області застосування МСФЗ, постановки обліку, систем управління, аудиту та внутрішнього аудиту, консалтингу, входять до складу експертів в Східній Європі і Європі.

Забезпечення та роздаткові матеріали: Індивідуальні VIP – групи. Навчання проводиться російською / українською мовою. Докладний роздатковий матеріал по всьому курсу / модулю: посібник, збірник презентаційних слайдів, кейси: завдання/ рішення, типові іспити, додаткова література для поглибленого вивчення; «Портфель для учасника»; канцтовари; кава – брейки, обіди. Комплект бухгалтерських документів. Реєстрація та участь в іспиті.

Тривалість курсу: 5 днів з 10 00 до 17 00 (групи вихідного дня)

Іспит: проходить в аудиторіях / closed -book, за участю спостерігачів і представників ICFM. Час проведення іспиту 2 години. Форма складання кваліфікаційного іспиту кожного модуля складається: письмове рішення 50 тестів (максимальна кількість набраних балів 100) . Прохідний бал – 64.

Міжнародний диплом Dip ICFM United Kingdom: По закінченню курсу та успішного виконання іспиту, видається Диплом Dip ICFM, Великобританія.

Реєстрація та заявки: 044 251 18 07, 461 94 62 067 657 20 73

email office@bcp.com.ua office@icfm.org.ua

Ваші персональні менеджери: Наталія Яблонська

Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
free online course
download micromax firmware
Download WordPress Themes
online free course