Програми ICFM

ПРОГРАМИ ІНСТИТУТУ СЕРТИФІКОВАНИХ ФІНАНСОВИХ МЕНЕДЖЕРІВ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ. ICFM UK

Професійні фінансові менеджери і директори, проектні менеджери, топ – менеджмент, грають ключову роль в досягненні успіху і конкурентоспроможності компанії, на внутрішньому і світовому ринку. Інститут сприяє визнанню професії і досягнень, підтримує професійне зростання і розвиток протягом всієї кар’єри.

Мета ICFM – активна підтримка фахівців у сфері фінансового сектора, міжнародного та управлінського обліку, управління менеджментом, перейти на сучасний новий підхід вирішення питань і проблем, для ефективного комплексного управління функціональними процесами, відповідно до цілей і завдань підприємства.

Міжнародна сертифікація та навчання за програмою Інституту ICFM, Великобританії пропонує сертифікацію і членство професіоналам у сфері управління менеджментом, фінанси і облік, МСФЗ та МСА, внутрішнього аудиту, правові аспекти, використовуючи передові європейські технології, застосовуючи міжнародний досвід і загальноприйняті стандарти бізнес – освіти.

Рівні програми були розроблені таким чином, щоб бути корисними користувачам з різними рівнями знання і досвіду.

Зберігайте спокій, беріть під управління і контроль – фінанси!

Міжнародний диплом – це реально вже сьогодні!

Будучи міжнародною професійною організацією, ІСФМ пропонує поступове підвищення професійної кваліфікації спеціаліста за наступними напрямками:

Програма ІСФМ (ICFM UK) пропонує основні 3 рівня кваліфікації:

 • 1 level PFM Кваліфікація «Професійний фінансовий менеджер (PFM)» Professional Financial Manager, Dip PFM, ICFM UK;
 • 2 level СFM Кваліфікація «Сертифікований фінансовий менеджер (СFM)» «Certified Financial Manager», Dip CFM, ICFM UK;
 • 3 level СFD Кваліфікація «Сертифікований Фінансовий Директор (CFD)» «Certified Financial Director», Dip CFD, ICFM UK.

Для кого PFM, CFM і CFD? – для Керівників, Підприємців та Власників бізнесу, Керівників підрозділів, Фінансові та комерційні директори, Директора з розвитку, Головних бухгалтерів, Керівників і співробітників фінансово-економічних та аналітичних служб, Керівників підрозділів, які планують подальший розвиток кар’єри в галузі управління фінансами та менеджменту, Проектних менеджерів, провідних фахівців проектних команд, фахівців з внутрішнього контролю та аудиту, Співробітників інноваційних компаній.

Нові можливості розвитку кар’єрного зростання від фахівця до керівника.

ПРОГРАМА PFM. Кваліфікація “Професійний Фінансовий Менеджер” (Dip PFM, ICFM UK)

Professional Financial Manager, включає в себе вивчення модулів:

 • Модуль МСФЗ і Фінансовий облік  >>>
 • Модуль Облік витрат і собівартості продукції  >>>
 • Модуль Фінансовий менеджмент і фінансовий аналіз  >>>

Головні бухгалтера, Фінансові директори, керівники і співробітники фінансово-економічних та аналітичних служб, Керівники підрозділів, які планують подальший розвиток кар’єри в управлінні фінансами, Працівники інших галузей, які планують реалізуватися в управлінні фінансовими потоками організації, Комерційні директора, Фінансові консультанти та аудитори.

отримання практичних знань і навичок в управлінні фінансами, МСФЗ та фінансового обліку, обліку та оптимізації витрат

— придбаєте спеціальні знання в галузі управління фінансами;
— отримаєте знання, вміння і навички побудови комплексної та ефективної системи управління фінансами у відповідності зі стратегією і завданнями Вашої компанії;
— отримаєте комплекс практичних інструментів розробки і оптимізації систем обліку витрат, фінансового планування та бюджетування, управління оборотним капіталом, що дозволяє ефективно вирішувати завдання, що стоять перед кожним фінансовим директором;
— систематизуєте наявні знання і придбаєте навички побудови фінансової служби і впровадження системи бюджетного управління;
— зрозумієте місце ризик-менеджменту в системі фінансового управління;
— знаходити ввідні дані для оцінки проектів на основі прийнятих у міжнародній практиці підходів;
— Отримаєте знання, впровадження та застосування МСФЗ;
— зможете виявляти і аналізувати ризики в процесі прийняття інвестиційних та управлінських рішень.

ПРОГРАМА CFM. Кваліфікація «Сертифікований Фінансовий Менеджер» (Dip CFM, ICFM UK)

Certified Financial Manager, включає в себе вивчення модулів:

 • Модуль Управлінський облік і прийняття рішень  >>>
 • Модуль Управління інвестиціями  >>>
 • Модуль Правові основи фінансового менеджменту  >>>

Фінансові директори, Директора з розвитку, Головні бухгалтера, Комерційні директора, Керівники і співробітники фінансово-економічних та аналітичних служб, керівники та фахівці підрозділів, які планують подальший розвиток кар’єри в галузі управління фінансовими потоками організації, Співробітники інноваційних компаній.

отримання практичних знань і навичок в управлінському обліку та прийняття рішень, управління інвестиціями, правові основи

— отримаєте знання, вміння і навички побудови комплексної та ефективної системи управління фінансами у відповідності зі стратегією і завданнями Вашої компанії;
— отримаєте комплекс практичних інструментів розробки і оптимізації систем управлінського обліку і прийняття рішень;
— фінансового планування і бюджетування;
— управління оборотним капіталом, що дозволяє ефективно вирішувати завдання, що стоять перед кожним фінансовим директором;
— систематизуєте наявні знання і придбаєте навички побудови фінансової служби і впровадження системи бюджетного управління;придбаєте навички побудови фінансової служби і впровадження системи бюджетного управління;
— зрозумієте місце ризик-менеджменту в системі фінансового управління;
— аналізувати і знаходити ввідні дані для оцінки проектів на основі прийнятих у міжнародній практиці підходів;
— зможете виявляти і аналізувати ризики в процесі прийняття інвестиційних та управлінських рішень.

ПРОГРАМА CFD. Кваліфікація «Сертифікований Фінансовий Директор» (Dip CFD, ICFM UK)

Certified Financial Director, включає в себе вивчення модулів:

 • СТРАТЕГІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  >>>
 • УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  >>>
 • КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ  >>>

Власники бізнесу, Фінансові директори, Комерційні директора, Директора з розвитку, Керівників підрозділів, Головні бухгалтера, Керівники і співробітники фінансово-економічних та аналітичних служб, Працівники інших галузей, які планують реалізуватися в області управління фінансовими потоками і управлінням організації, Співробітники інноваційних компаній, HRM.

отримання базових знань і навичок в управлінні фінансами, управління персоналом, стратегічного менеджменту, для управління підприємством, відповідно до стратегії і завданнями Вашої організації.

— придбаєте комплексні професійні знання керівника з управління функціональними процесами в організації, формування стратегії, оптимізації фінансових потоків;
— отримаєте знання, вміння і навички побудови комплексної та ефективної системи управління фінансами, – отримаєте технології управління персоналом, відповідно до стратегії і завданнями Вашої компанії;
— вивчіть основні етапи побудови системи управління фінансами компанії;
— розгляньте питання управління фінансовими потоками компанії;
— підвищите свою особисту ефективність керівника і побудуєте ефективно працюючу фінансову службу компанії;
— придбаєте, технологію і сучасні методи управління персоналом;
— систематизуєте наявні знання і придбаєте навички побудови фінансової служби і впровадження системи стратегічного менеджменту, для управління підприємством.

ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАННЯ кожного модуля / курсу, проходить іспит. Формат іспиту: в аудиторіях, closed – book; письмове рішення 20 тестів (максимальна кількість набраних балів 40) і трьох практичних завдань (максимальна кількість набраних балів 60), з дисконтними таблицями і формулами, що видаються на іспиті спостерігачами екзаменаційної мережі. Тривалість 4 години. У разі успішної здачі іспиту (прохідний бал 65) отримання Dip по кожному модулю. Присвоєння і отримання кваліфікації при наявності всіх модулів PFM, СFM і CFD.

diplom1
complect
complect2
PIA new

ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ ІСФМ / ICFM

ПРОГРАМА ВНУТРІШНІЙ АУДИТ. PROGRAMS QUALIFICATION INTERNAL AUDIT

рентген виробництва. Він показує сильні і слабкі сторони діяльності підприємства. Удосконалення процесу оцінки ризиків. Удосконалення механізмів виявлення та моніторингу нових для бізнесу ризиків. Встановлення більш тісного взаємозв’язку завдань служби внутрішнього аудиту та бізнес-цілей організації. Скорочення загальних витрат на службу внутрішнього аудиту без зниження рівня покриття ризиків. Виявлення можливостей скорочення витрат в рамках організації в цілому. Підтримка реформ на вищому рівні. Послідовність і стабільність політики. Підтримка міжнародних організацій. Розуміння реформ і їх результат орієнтованості діяльності ВА на вивчення і вирішення систем управління ризиками. Внутрішній аудит допомагає організації досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки і підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю та корпоративного управління, підвищення ефективності та результативності діяльності (аудит бізнес-процесів організації або операційний аудит); забезпечення достовірності всіх видів звітності: бухгалтерської, фінансової (МСФЗ), управлінської, податкової – фінансовий аудит; забезпечення збереження активів; дотримання вимог законодавства та внутрішніх регламентуючих документів (комплекс); концептуальні засади внутрішнього контролю та аудиту, зачіпає широкий спектр різних аспектів діяльності організації, допомагаючи менеджменту виявляти і оцінювати ризики і виробляти заходи, спрямовані на зниження ризику і підвищення ефективності систем і процесів.

ПРОГРАМА «Професійний внутрішній аудитор» Dip PIA. Professional Internal Audit

Програма PIA спрямована на освоєння теоретичних основ створення і функціонування систем внутрішнього контролю і служб внутрішнього аудиту економічних суб’єктів, на вивчення її методичної бази; методик проведення перевірок активів, зобов’язань і бізнес-процесів економічних суб’єктів, виявлення резервів методами системи «Стандарт-Кост».
Внутрішній аудит – це незалежна діяльність в організації (на підприємстві) з перевірки й оцінки її роботи в її ж інтересах.

Власники підприємств, фінансові директори та аналітики, економісти, головні бухгалтери, фахівці контрольно-ревізійної служби, керівники і фахівці служб внутрішнього аудиту та контролю, ризик – менеджери, зовнішні аудитори.

ПРОГРАМА «Сертифікований професійний внутрішній аудитор» Dip CPIA. Certified Professional Internal Auditor

 • Сертифікований професійний внутрішній аудитор Dip CPIA  >>>

Внутрішній аудитор – це найбільш кваліфікований фахівець, що володіє різнобічними знаннями і навичками, здатний дати вищому керівництву самий компетентний рада в області економіки і фінансів.
Розробивши правильну стратегію, служба внутрішнього аудиту зможе принести компанії значну користь. Внутрішні аудитори можуть бути стратегічними консультантами. В умовах ринкових відносин роль сучасного внутрішнього аудиту постійно зростає і, в зв’язку з цим, зростає потреба у висококласних фахівцях в цій області. Внутрішні аудитори повинні підтримувати свої знання на належному рівні, бути в курсі всіх свіжих новин та актуальних питань, що мають відношення до діяльності організації. Брати участь в розробці внутрішньо фірмових організаційно-нормативних документів; вирішувати завдання фінансово-економічної діагностики та вироблення фінансової стратегії (спільно з фінансово-економічними відділами); консультувати працівників організації з різних питань законодавства; консультувати працівників апарату управління по виконанню різних фінансово-господарських операцій; брати участь в постановці бухгалтерського обліку. Брати участь в заходах по підвищенню кваліфікації персоналу організації.

для внутрішніх аудиторів і контролерів; кваліфікованих фахівців в області фінансів, які хочуть просуватися по кар’єрних сходах, систематизувати уявлення про управління фінансами.

Отримання професійних сертифікатів і дипломів – один з кращих способів підвищити свій рівень знань і навичок, а також продемонструвати роботодавцю свою компетентність.

ДИПЛОМ PIA&CPIA, ICFM Великобританія, це міжнародне визнання високого професіоналізму у внутрішньому аудиті, відкриває власникові шлях до успішного розвитку кар’єри.

Міжнародний диплом ICFM United Kingdom: По закінченню курсу та успішного виконання іспиту, видається Диплом PIA & CPIA ICFM, UK.

ПРОГРАМА MFM. «Фінанси для нефінансових менеджерів» PROGRAMS QUALIFICATION MFM Finance for non – financial managers

 • Стратегічні інструменти управління фінансами та прийняття рішень  >>>
 • Планування та управління  >>>

Власники бізнесу, Підприємці, Комерційні директора, Керівники підрозділів, Директора з розвитку, Керівники і співробітники фінансово-економічних та аналітичних служб, Керівники підрозділів, які планують реалізуватися в області управління фінансовими потоками організації, Маркетологи, Співробітники інноваційних компаній

отримання базових знань і навичок в управлінні фінансами і оптимізацією витрат, шляхи вирішення нового етапу розвитку бізнесу, формування і бачення стратегії, для ефективного комплексного управління функціональними процесами організації, відповідно до цілей і завдань Вашого підприємства

— придбаєте комплексні професійні знання керівника з управління функціональними процесами в організації;
— формування стратегії, Balance Sore Card – BSC, SWOT- аналіз, CVP (витрати-обсяг-прибуток), GAP (аналітика розривів);
— оптимізація фінансових потоків, управління витратами;
— вивчіть основні етапи побудови системи управління фінансами компанії;
— розгляньте питання управління фінансовими потоками компанії, постановки бюджетного управління управлінського обліку, управління витратами, фінансової звітності та оподаткування;
— підвищите свою особисту ефективність керівника і побудуєте ефективно працюючу структуру компанії;
— систематизуєте наявні знання і придбаєте навички побудови і впровадження системи управління процесами;
— отримаєте знання, вміння і навички побудови комплексної та ефективної системи управління фінансами та витратами, відповідно до стратегії і завданнями Вашого підприємства.

Отримання професійних міжнародних дипломів – один з кращих способів підвищити і розширити рівень знань і навичок, успішне побудова вашої кар’єри, демонстрація компетентності, досягнень і конкурентноздатності.

Диплом MFM, ICFM Великобританія, це міжнародне визнання високого професіоналізму та рівня, відкриває власникові шлях до нового успішному розвитку бізнесу, нового підходу до формування іміджу і престижу своєї компанії. Сучасний бізнес характеризується безперервною боротьбою, а стратегія і управління процесами, пов’язана з досягненням перемоги.

Міжнародний диплом ICFM United Kingdom: По закінченню модулів і успішного написання іспиту формат у вигляді есе і тести, видається диплом з кожного модуля Dip SMF і Dip PMC. По закінченню Диплом кваліфікації Dip MFM ICFM, UK. Присвоєння і отримання кваліфікації, при наявності дипломів двох модулів.

МОДУЛІ програм ICFM

 • Стратегічний маркетинг; Dip SrM
 • Фінансова англійська; Dip FE
 • Business Elementary English; Dip BE
 • Бухгалтер – практик; Dip PA
 • МСФЗ для банківських фахівців; Dip IFRS of B
 • Ризик менеджмент; Dip RM
 • Управління проектами; Dip PM

Спеціальні знання в галузі управління фінансами. Вміння і навички побудови комплексної та ефективної системи управління фінансами у відповідності зі стратегією і завданнями Вашої компанії / організації
Комплекс практичних інструментів розробки і оптимізації систем управлінського обліку, фінансового планування та бюджетування, управління оборотним капіталом
Навички виявлення і аналізу ризиків в процесі прийняття інвестиційних, фінансових та управлінських рішень. Удосконалення процесу оцінки ризиків. Удосконалення механізмів виявлення та моніторингу, нових для бізнесу ризиків.
Орієнтація на загальну стратегію організації і виявлення найбільш істотних для компанії ризиків і визначення стратегії. Навички в управлінні організаційної структури, з урахуванням особливостей бізнесу і корпоративної культури компанії і управління персоналом.

ІСФМ має кращих сертифікованих Tutor (тьютер), бізнес – консультантів, експертів і практиків, викладачів, постійне їх участь в вебінарах і майстер класах, щорічне підвищення кваліфікації/стажування для їх атестації в Великобританії і Європі.
МІЖНАРОДНИЙ ДИПЛОМ ICFM United Kingdom.

Обов’язкові атрибути Диплома ICFM:

 • Підпис Президента ІСФМ Містера Гаррі Картера.
 • Голограма внизу диплома із зображенням герба і тексту: Institute of Certified Financial Managers.
 • Витиснена печатка в лівому нижньому кутку з текстом: Institute of Certified Financial Managers.
 • У правому нижньому кутку – дата виписки диплома і реєстраційний номер студента.
 • Внизу диплома вказаний факт патронажу ІСФМ Його Королівською Високістю Принцом Майклом Кентським.
THE INSTITUTE OF CERTIFIED FINANCIAL MANAGERS (ICFM, Великобританія) – зареєстрований в Англії № 05871159, є некомерційною організацією, яка проводить кваліфіковане навчання на рівнях 5 – 9 Національної системи кваліфікацій Великобританії. Програма заснована на Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (IAS) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS). Програми Інституту, розроблені провідними фахівцями Великобританії і Європи, переведені і адаптовані професіоналами, відповідають високим стандартам і вимогам бізнесу не тільки сьогоднішнього, але й завтрашнього дня. Інститут в навчанні використовує в якості основи – Міжнародний стандарт освіти Міжнародної Федерації Бухгалтерів (IFAC).

– пропагувати цінність постійного навчання
– надавати доступ до можливостей професійного розвитку і до інших необхідним для цього ресурсів
– встановлювати стандарти знань для розвитку і збереження необхідного рівня компетенції
– відстежувати і посилювати постійний розвиток і збереження професійної компетенції професіонала

Професійне постійний розвиток професіоналів визначається як систематичне і постійне поліпшення знань, навичок і здібностей, що часто називають компетенцією, необхідної для роботи професійного кваліфікованого фахівця.

Ваші можливості: Підвищення впізнаваності іміджу Вашої компанії. Міжнародна сертифікація та отримання дипломів. Можливість зустрічатися з діловими партнерами; участь в делегаціях; міжнародне, національне співробітництво і партнерство; участь в стратегічних фокус – групах; бізнес – брифінги; розвиток нових форм бізнес – партнерства; освітні та ділові бізнес – зустрічі в країнах світу. Участь в щорічних заходах і зустрічах: SUMMIT, LUCA AWARDS, CONFERENCE, Treasury and Parliament of England, IFAC & IASB, IAESB, OPBAS, HMT – UK, HMRS – UK, London Stock exchange, ICAEW, FATF, Bank of England, European Federation of Bookkeepers (EFoB), International Federation of Bookkeepers (IFoB), Inspire Tour та інші ділові зустрічі.

ICFM UK Ukraine проводить навчання в рамках стандартів діяльності та Кодексу етики, затверджених керуючим Радою ICB Global.

ICB Global є Керівною Радою ICB & ICFM: Інститут Сертифікованих Бухгалтерів та Інститут Сертифікованих Фінансових Менеджерів. Штаб – квартира знаходиться в Лондоні. Патрон ICB/ICFM Його Королівська Високість Принц Майкл Кентський. Patron ICB/ICFM His Royal Highness Prince Michael of Kent GCVO. Президент ICB/ICFM – Гаррі Картер. President and Co – Founder Mr. Garry Carter.

ICB/ICFM- має своїх представників в 168 країнах світу, має більш ніж 271 000 членів і студентів по всьому світу. 5 200 екзаменаційних центрів у світі.

ICB Global: ICB/ICFM відповідає за організацію щорічного Саміту, який проходить в Лондоні. Inspire Tour (стимулюючого туру), який проводиться в більш ніж 50 містах світу, і глобальної нагороди LUCA Awards, що присуджується за досягнення в своїй професії, в сфері: бухгалтерії та фінансах, IFRS, аудиту та внутрішнього аудиту, організаціям і роботодавцям, нагородження і вручені LUCA Awards проходить щорічно в Великобританії, м. Лондон за участю членів королівської сім’ї, представників ділового і вищого суспільства Великобританії та світу, Послів представництв багатьох країн.

Ми раді запропонувати Вам співпрацю по підвищенню кваліфікації фахівців відповідно до сучасних вимог, для ефективного розвитку Вашої професійної кар’єри, підвищення конкурентоспроможності на ринку.

ICFM&ICB&ICB Global

ICB Global: The Institute of Certified Bookkeepers and The Institute of
Certified Financial Managers. Head Office of ICFM&ICB in London.

🇬🇧🌍 ICB Global: ICB & ICFM has its #representatives in 168 countries. 5200 examination centers in the world. 271 000 students and members in the world.